Huiselijk geweld

Dit heeft iemand geschreven die een spreekbeurt hield op haar school.

 

Ik houd mijn spreekbeurt over huiselijk geweld omdat het te veel voorkomt, het is namelijk de meest voorkomende soort geweld in Nederland en het staat volgens de rijksoverheid op de 2de plaats van de onnatuurlijk sterfgevallen, namelijk met ongeveer 64.000 slachtoffers per jaar. Het moet gewoon stoppen, want het is vreselijk. Zowel bij vrouwen, mannen en kinderen.

 

Ik hoop dat ik jullie na afloop van deze spreekbeurt meer te weten heb gebracht over het onderwerp en dat jullie ook weten wat je eraan zou kunnen doen.

 

 

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer in en niet direct zichtbaar voor de omgeving.

 

Dit geweld komt veel voor in allerlei vormen: seksueel geweld, vernedering, treiteren, geestelijk of lichamelijk mishandelen, overmatige controle van bijvoorbeeld geld, telefoneren en dergelijke.

 

Doorgaans heeft huiselijk geweld te maken met verstoorde machtsverhoudingen en de behoefte macht uit te oefenen. Geweld is iets wat sowieso niet deugd, maar huiselijk geweld al helemaal niet. Iedereen moet naar huis kunnen gaan met een prettig veilig gevoel en niet bang hoeven zijn voor dat je bijvoorbeeld geslagen, misbruikt of uitgescholden wordt. Maar waarom komt het toch voor dat ouders, verzorgers of andere familieleden hun kinderen misbruiken? Vaak heeft het te maken met hun verleden, volwassenen die vroeger zelf een moeilijke jeugd hebben gehad en er nooit over hebben kunnen praten, ze hebben dan psychische problemen en reageren het vaak op hun kinderen af. Je zou denken dat jij je kinderen niet wilt behandelen zoals jezelf vroeger behandelt bent, omdat je het beste voor ze wilt. maar helaas gaat het niet altijd zoals het hoort.

 

Vaak ervaren plegers hun eigen gedrag niet als gewelddadig doordat het in het gezinssysteem als normaal ervaren wordt.

 

Beeld dat mannen vaker huiselijk geweld plegen is niet juist. Zowel bij fysiek geweld als bij 'sociaal en geestelijk' geweld — zoals treiteren, intensief controleren en verbaal vernederen van de partner en andere gezinsleden — blijken vrouwen ook heel vaak dader te zijn. In het algemeen zijn mannen en vrouwen ongeveer even vaak dader als slachtoffer.

 

Kinderen kunnen slachtoffer zijn van huiselijk geweld dat hen persoonlijk aangedaan wordt, maar ook zijn ze slachtoffer als getuige van geweld tussen ouders.

 

Kinderen kunnen ook zelf huiselijk geweld plegen, bijvoorbeeld door het slaan van vader, moeder of broer/zus. In de praktijk blijkt vaak dat kinderen die huiselijk geweld hebben ondergaan later in hun eigen relaties ook gemakkelijk tot geweld overgaan om problemen op te lossen.

 

 

Kindermishandeling

Kindermishandeling is minderjarige personen onthouden van noodzakelijke behoeften en elke bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die mogelijk lichamelijke of psychische schade veroorzaakt bij het kind. Oftewel…..

 

5 categorieën

 

Psychische verwaarlozing

Kind niet de nodige aandacht krijgt om zich op een gezonde manier mentaal en sociaal te ontwikkelen. Negeren, het onvoldoende interesse tonen in het kind en zijn leefwereld of het aan zijn lot overlaten. Bij jonge kinderen kan het gevolg zijn dat ze niet leren hoe ze zich emotioneel aan een ander moeten hechten.

 

Psychische mishandeling

verbale agressie, het kleineren of het zich minderwaardig laten voelen van het kind. Bijzondere vorm van psychische mishandeling is de "cognitieve mishandeling" het kind te hoge eisen gesteld , studeren bijvoorbeeld.

 

Lichamelijke verwaarlozing

onvoldoende verzorging . spreekt men van lichamelijke verwaarlozing.

 

Voedsel, hygiëne, medische zorg, kleding..

 

Lichamelijke mishandeling

fysiek geweld wordt gebruikt tegen een kind.

slaan, schoppen of knijpen , maar ook verbranden, het opzettelijk laten vallen van een kind, het vastbinden of opsluiten zijn vormen van lichamelijke mishandeling. Zelfs roken in de nabijheid van kinderen wordt tegenwoordig meer en meer beschouwd als mishandeling, passief roken vooral voor kinderen erg schadelijk geacht wordt.

 

De grens tussen lijfstraffen en mishandeling is vaak onderwerp van discussie.

 

Seksueel misbruik

elke handeling van seksuele aard tussen een minderjarige en een gezagdragende persoon of een minimum 5 jaar oudere persoon of tegen iemand wil. Seksueel getinte aanrakingen, aanranding, verkrachting en kinderprostitutie vallen onder seksueel misbruik, maar ook bijvoorbeeld kinderpornografie.

 

Ouderenmishandeling afhankelijk van anderen

 

Lichamelijke mishandeling

Lichamelijke mishandeling zoals slaan. Een minder zichtbare vorm van lichamelijke mishandeling is het geven van te weinig of juist te veel medicijnen (bijvoorbeeld slaapmiddelen).

 

Psychische mishandeling

Bij psychische mishandeling is er sprake van treiteren en sarren, dreigementen, valse beschuldigingen, beledigingen of bevelen. Bij de oudere leidt dit tot gevoelens van angst, woede, verdriet, schuchterheid, verwardheid.

Verwaarlozing

ondervoeding, uitdroging, slechte hygiëne of wonden als gevolg van doorliggen. Wanneer de geestelijke behoeften van ouderen worden genegeerd, zoals de behoefte aan aandacht, liefde en ondersteuning, spreken we van psychische verwaarlozing.

 

Financiële uitbuiting

Bij deze vorm van ouderenmishandeling gaat het om het wegnemen of profiteren van bezittingen van de oudere. Te denken valt aan diefstal van geld, juwelen en andere waardevolle spullen, aan verkoop of gebruik van eigendommen zonder toestemming van de oudere en aan gedwongen testamentverandering. Ook iemand financieel kort houden is een vorm van uitbuiting.

 

Seksueel misbruik

Ouderen kunnen het slachtoffer zijn van seksueel misbruik, betasten van het lichaam en verkrachting.

 

Schending van rechten

recht op vrijheid, privacy en zelfbeschikking, worden ingeperkt. Bijvoorbeeld door post achter te houden, bezoekers weg te sturen en de oudere te verhinderen het huis te verlaten.

 

Hulp

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling als je mishandeling vermoedt.

 

Blijf-van-mijn-lijf huizen zijn opvanghuizen voor vrouwen, kinderen en tegenwoordig ook mannen die slachtoffer zijn van of bedreigd worden met huiselijk geweld, eergeweld of om andere redenen in een knelsituatie menen te zitten.

 

Steunpunt huiselijk geweld voor al die mensen die hun verhaal willen vertellen. voor slachtoffers en voor plegers, kinderen, familie en buren. advies of ondersteuning. Bellen kan altijd anoniem.

 

Kindertelefoon De kindertelefoon is een Nederlandse telefonische hulpdienst voor kinderen, waar kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis naar kunnen bellen die behoefte aan een gesprek over welk onderwerp dan ook hebben. Dit kan gewoon even babbelen zijn, maar ook een gesprek over een serieus onderwerp of een probleem. Onderdeel van bureau jeugdzorg.

 

Bron: https://www.scholieren.com/presentatie/72251


Reageren of je hart luchten?

Heb je een (persoonlijke) vraag of zou je graag eens je hart luchten? Je mag ons bellen, maar je kunt ons ook mailen. Zie onze maatjes hier onder . Het spreekt vanzelf, dat je bericht vertrouwelijk behandeld wordt.