Een glimlach doet wonderen

Lachen is gezond!"

Lachen is gezond en misschien is de glimlach nog wel het meest gezond. Iemand die veel glimlacht heeft een gelukkige uitstraling. De glimlach is de beste manier om aan iemand duidelijk te maken wat je van hem vindt. Door naar iemand te glimlachen geef je de boodschap:"Ik mag je en ik vind het prettig om naar je te kijken!" Mensen die makkelijk glimlachen worden door anderen vaak vriendelijk gevonden.

 

Waarom glimlachen we eigenlijk?

Als een baby voor het eerst glimlacht, maakt hij zijn ouders diep gelukkig. De associatie die we bij het lachende kind krijgen is dat deze het naar zijn zin heeft. Wetenschappers zijn het niet allemaal met elkaar eens of de eerste glimlach van een kind echt vanwege plezier is, of dat het gaat om onwillekeurige spierbewegingen die bij een bepaalde levensfase horen. Hoe dan ook, het is duidelijk dat glimlachen is aangeboren; we hoeven het de baby niet voor te doen. Als we ouder worden blijven we glimlachen en krijgt dit een belangrijke rol in de communicatie. Er zijn verschillende redenen waarom we glimlachen, en deze hebben niet altijd te maken met plezier. 

 

Hoe glimlach jij:

 

  • om te groeten
  • als teken van herkenning
  • ter verontschuldiging
  • als vorm van beleefdheid
  • als teken van verlegenheid
  • als troost
  • als aanmoediging
  • om het gesprek te regelen
  • als teken van liefde
  • om juist je gevoel te verbergen

 

Niet elke glimlach is gelijk

Als we een glimlach zouden moeten omschrijven, zou "het optrekken van de mondhoeken" een wat te simpele beschrijving zijn. Romanschrijvers verstaan het beste de kunst om een glimlach op papier te zetten. Ze spreken dan bijvoorbeeld over het 'twinkelen van de ogen' en geven daarbij een uigebreide beschrijving van het gevoel dat tijdens het glimlachen wordt overgedragen.

Als we glimlachen gebruiken we meer dan alleen de mond. Alle spieren van het gezicht kunnen er in meedoen maar ook is het belangrijk te kijken wanneer er wordt geglimlacht, hoe lang de glimlach duurt en waar we heen kijken. Elke glimlach is dus niet hetzelfde en aan de verschillen ertussen kunnen we ook het beste de betekenis van een glimlach bepalen.

 

De blijde glimlach

Wanneer we blij zijn om iemand te zien zullen we hem met een blijde glimlach aankijken. Bij deze blijde glimlach 'straalt' je hele gezicht. Je mondhoeken zijn daarbij zover opgetrokken zodat meestal ook je tanden zichtbaar zijn. Alleen mensen die verlegen zijn, of mensen die het idee hebben dat hun tanden niet zo mooi zijn, houden wel hun lippen op elkaar. De wenkbrauwen gaan omhoog en de onderste oogleden worden wat opgetrokken, zodat naast en onder de ogen rimpeltjes ontstaan. Bij mensen, die veel op deze manier lachen, blijven deze rimpeltjes in hun gezicht afgetekend staan als ze ouder worden. Sommige mensen willen het liefst af van deze tekenen van ouderdom, maar deze 'kraaiepootjes' zijn dus eigenlijk juist een teken van schoonheid.Wie is er tenslotte schoner dan iemand die veel lacht? De blijde glimlach is aanstekelijk en blijft lang op je gezicht staan. Als een ander je aankijkt en op deze manier glimlacht, zal zijn gezicht nog even 'nastralen' als hij de andere kant op kijkt.

 

Herkenning en groeten

De blijde glimlach is een spontane en open manier van glimlachen. We lachen echter niet iedereen altijd op deze intense manier toe. Als we dat wel zouden doen, zouden anderen ons zelfs als vreemd gaan beschouwen. Vaak is een glimlach veel gematigder. Als we bijvoorbeeld een bekende op straat ontmoeten, zullen we naar hem glimlachen als teken van herkenning en als groet. We kijken hem aan, geven misschien een knikje en glimlachen kort. Hierbij vertrekken we niet ons hele gezicht, en blijven onze lippen meestal op elkaar. Als we wegkijken verdwijnt ook de glimlach van ons gezicht. Blijven we een fractie van een seconde langer kijken en glimlachen, dan geven we hiermee te kennen dat we even willen praten.

 

De verlegen glimlach

Europeanen vinden van Japanners dat ze veel glimlachen. Meer dan wij glimlacht een Japanner ter verontschuldiging of als teken van verlegenheid. De Japanner lacht dan breeduit, waarbij zijn tanden soms zichtbaar zijn. Als wijzelf daarentegen lachen uit verlegenheid of ter verontschuldiging, houden we onze lippen op elkaar. We glimlachen naar de ander en slaan dan onze ogen neer. Soms buigen we ons hoofd naar beneden. Belangrijk is wel dat we de ander eerst met een glimlach aankijken. Als we naar beneden kijken en daarna pas glimlachen, krijgt de ander het gevoel dat we hem uitlachen. Een subtiel verschil, maar zeker niet onbelangrijk!

 

De ongemeende glimlach

Julius Fast schrijft in zijn boek De taal van het lichaam over de maskers die mensen dragen in hun dagelijks leven. Door middel van de glimlach kan het werkelijke gevoel gemaskeerd worden. Als iemand die we eigenlijk niet zo aardig vinden, naar ons lacht, dan moeten we wel terug lachen om de ander geen gezichtsverlies te laten lijden. We lachen dan echter wel als een boer met kiespijn. We trekken onze lippen kort omhoog en zullen de ander ook zo kort mogelijk aankijken. "Het zou toch vervelend zijn als de ander onze beleefdheid verstaat als dat we met hem willen praten." Het is lastig als we van deze ander afhankelijk zijn. Bijvoorbeeld als het je baas betreft of een klant. We kunnen de pijn lijdende boer dan liever niet te veel immiteren. De ander zou dat wel eens als negatief kunnen oppikken. Een slechte beoordeling of het verlies van een klant zijn dan het gevolg. Beter is het om wat vaker voor de spiegel te gaan staan om een goede glimlach te oefenen. Nog beter is het om te beseffen dat echt onaardige mensen niet bestaan en dat iedereen wel recht heeft op jouw gemeende glimlach.

 

Durf te glimlachen!

Voor glimlachen is soms heel wat moed nodig. Naar een ander glimlachen die niet terug lacht geeft het gevoel van gezichtsverlies. Daarom zijn veel mensen zuinig met hun glimlach. Toch kun je er maar beter niet te zuinig mee zijn. Veel verliefden zijn de partner van hun dromen juist misgelopen omdat ze niet durfden te lachen. Veel sollicitanten zijn te gespannen om een spontane glimlach op hun gezicht te toveren. Welgemeend glimlachen kun je bijna niet te veel doen. En op dit vriendelijke gebaar zouden mensen eigenlijk alleen maar positief moeten reageren. En als ze dat niet doen zegt dat meer over hen.

 

Een glimlach doet wonderen!

We hopen dat we je hiermee enig idee hebben gegeven van het belang van glimlachen. Door te glimlachen straal je sympathie uit. Het kan je zeker helpen bij het leggen van contacten en het bereiken van je doel. Mensen die er een gewoonte van maken om welgemeend te glimlachen, worden meer gewaardeerd en kunnen makkelijker aansluiting bij anderen vinden. Ze verkopen meer, ze worden eerder aangenomen in een nieuwe job, ze vinden sneller een geliefde en kunnen meer mensen boeien tijdens hun lezing. Maar nog belangrijker dan dit alles: Ze voelen zich prettiger! Glimlachen is dus een goede eigenschap.

 

Bron: http://www.lichaamstaal.nl/glimlach.html 

Reageren of je hart luchten?

Heb je een (persoonlijke) vraag of zou je graag eens je hart luchten? Je mag ons bellen, maar je kunt ons ook mailen. Zie onze maatjes hier onder . Het spreekt vanzelf, dat je bericht vertrouwelijk behandeld wordt.